+359 2 9845118            noma@noma.bg
          
     
Новини

Среща на НОМА с новото ръководство на Агенция Митници

  25.04.2024 12:51

„Приоритетът на Агенция „Митници“ за повишаване на приходите изисква администрацията да работи консервативно, но и в диалог с бизнеса“ – това заяви директорът на Агенция „Митници“ Георги Димов по време на среща с представители на ръководството на Националната организация на митническите агенти (НОМА).

Божидар Иванчев и Емил Дандолов, членове на Управителния съвет, заявиха, че през цялата 25-годишина история на НОМА, цел на организацията е да се привличат повече инвестиции, които да водят след себе си заетост и допълнителни приходи от данъци.

В разговорите участие взеха още заместник-директорът на Агенция „Митници“ Пламен Павлов и директорът на дирекция „Информационни системи и аналитична дейност“ Кольо Колев, които представиха визията на Агенция „Митници“ за развитие на митническите процедури и информационните системи с отражение към улесняване на търговията.

По време на срещата стана ясно, че Агенция „Митници“ работи по 13 проекта, които имат отношение към подобряване на условията за бизнес за икономическите оператори. Някои от компонентите като видеонаблюдението вече функционират, по други - като Системата за управление на трафика и Система за управление на опашките на ГКПП, скоро ще започне реализация, трети са в начална фаза. През 2025 г. се очаква на европейско ниво да се внедри и първата фаза на системата Single Window, а след 2025 г. да се работи по приобщаването на други администрации към общата национална система с цел митническите и съпровождащите документи за конкретната митническа операция да се обработват на едно централизирано място.

Теми за разговор бяха още опростените процедури по деклариране, статутът на одобрените икономически оператори, рисковете при тарифиране и деклариране, европейските практики за обработка на товари и стремежът на бизнеса към така наречените „зелени коридори“. Стана ясно, че и двете страни поставят като приоритет качеството на обучението на своите служители.