+359 2 9845118            noma@noma.bg
          
     
Новини

Агенция Митници и НОМА стартираха сьвместни действия по реализирането на проекта „Зелени коридори"

  02.04.2024 16:00

На проведената на 02.04.20224 г., среща между НОМА и рьководството на Агенция „Митници", беше обсьдено реализирането на проекта „Зелени коридори", който е една от приоритетните цели както за бизнеса, така и на държавната администрация. На срещата бяха набелязани бодещите съвместни стьпки и графикът на тяхното осъществяване. НОМА подкрепя и ще подпомага всички усилия на рьководството на Агенция „Митници" за бързото осъществяване и внедряване на проекта.