+359 2 9845118            noma@noma.bg
          
     
Новини

НОМА получи Сертификат за заслуги на Световната митническа организация

  29.01.2024 14:43

По повод Международния ден на митниците на специална церемония в Централно митическо управление, на шест организации от публичния и частния сектор бяха връчени Сертификати на Световната митническа организация за заслуги под мотото „Митници, мобилизиращи своите традиционни и нови партньори около ясни цели“. Грамотата на НОМА бе връчена от директора на Агенция „Митници“ Павел Тонев, който изтъкна важността на партньорствата като подкрепа и коректив в работата на митниците. От своя страна председателят на НОМА доц. д-р Момчил Антов отправи поздрав към служителите на АМ по повод Международния ден на митниците, подчерта важността на диалога и определи като позитивна новина фактът, че Агенция „Митници“ разглежда като свои партньори и бизнеса.

Сред отличените партньори бе и катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност“ към Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов, като грамотата бе получена от нейния ръководител доц. д-р Силвия Костова. В своето приветствие тя подчерта изключителната важност на съвместните инициативи, които са от полза и за двете страни. В рамките на катедрата се развива обучение по Магистърска програма „Валутен, митнически и данъчен контрол“, чийто ръководител е председателят на НОМА доц. д-р Момчил Антов. Именно на 26 януари, Международния ден на митниците, МП ВМДК получи сертификат за ревалидация от Генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз“ (DG TAXUD) към Европейската комисия, който удостоверява, че обучението в академичната програма покрива напълно изискванията на европейската Професионална рамка за компетентностите в митническата професия и свързаните с нея референтни програми за обучение.

„Митници, мобилизиращи своите традиционни и нови партньори около ясни цели“ е темата на Световната митническа организация за настоящата 2024 година, която насърчава митническите администрации да засилят връзките с досегашните си партньори, както и да се обърнат към нови сътрудничества.

„Светът, в който работим днес, е значително по-различен от този от преди десет години. Изправени сме пред нови предизвикателства, включително, но не само, технологични революции, екологични и здравни кризи, както и сложни геополитически промени. Тези предизвикателства изискват не само отговор, но и проактивен подход от страна на митническите администрации в целия свят“ се казва в поздравлението по повод празника на Иън Сондърс – новоизбраният генерален директор на Световната митническа администрация.  Той допълва, че темата може да се разглежда като пътна карта, която предизвиква митниците да мислят отвъд традиционния си обхват и да прегърнат новите възможности. „По този начин можем да гарантираме, че митническите администрации ще останат в челните редици за улесняването на световната търговия и за сигурност в тези бързо променящи се времена“, посочва Сондерс.