+359 2 9845118            noma@noma.bg
          
     
Новини

НОМА се присъедини сред членовете на Бизнес Интегрити Клуба

  25.11.2023 15:44

На проведена среща на Бизнес Интегрити Клуба към Асоциация „Прозрачност без граници“ (Transparency International) на 23.11.2023 г., Националната организация на митническите агенти (НОМА) бе приветствана официално като най-новия член на клуба. Г-н Славов, изпълнителен директор на Асоциацията връчи тържествено на г-н Божидар Иванчев, член на УС на НОМА сертификата за членство в клуба и приветствено писмо.

Целите на Бизнес Интегрити Клуба са:

  • Да обедини усилията на модерно мислещия бизнес, който оценява предимствата на приложението на философията за бизнес интегритет и споделя ценности като откритост към обществото, почтеност и спазване на етични стандарти.
  • Да спомогне за създаването на конкурентни предимства, базирани на подобряване на процесите на управление, оптимизиране на партньорските контакти и повишаване на доверието сред клиентите.
  • Да способства за постигане на международни стандарти в управлението, обединени в понятието бизнес интегритет, които са предпоставка за партньорства в международен и глобален мащаб.
  • Да е в помощ на бизнеса, който се стреми да намали оперативния, правния, финансовия и репутационния риск.

Transparency International е международна организация, която осъществява дейността си посредством мрежа на повече от 100 представителства по цял свят и международен Секретариат в Берлин, Германия. Асоциация „Прозрачност без граници“ е българското национално представителство на Transparency International. Тя създадена през 1998 година като първия клон на организацията в Югоизточна Европа.

На срещата бяха обсъдени и предстоящите регулации, свързани с ESG, навлизащи съгласно Европейски директиви. Задълженията за допълнително нефинансово отчитане ще бъдат съгласно утвърдени и разработени от Европейската консултативна група за финансова отчетност (EFRAG) стандарти. Представените правила в сферата на доброто управление кореспондират със стандартите, разработени от Асоциация „Прозрачност без граници“ относно бизнес интегритета.

Представена бе и Концепцията на закона за лобизма, върху която в момента тече обществено обсъждане. Експертите от Асоциацията подготвят своето становище въру нея.