+359 2 9845118            noma@noma.bg
          
     
Новини

Съвместна среща с Истанбулската асоциация на митническите консултанти

  05.06.2023 17:19

На 1 юни 2023 г., проведохме съвместна среща между представители на НОМА и Истанбулската асоциация на митническите консултанти. Срещата бе организирана по покана от наша страна и по повод провежданите от началото на годината разговори с турските ни колеги за засилване на сътрудничеството ни и работа по въпроси от взаимен интерес.


По време на срещата бяха направени презентации на двете организации, като бяха дискутирани и различията при утвърждаването статута на митническите представители в България и в Турция. В Турция е приложим строг лицензионен режим, свързан с полагане на изпити пред митническата администрация от страна на желаещите да работят като митнически представители, докато в България това е свободна професия и упражняването ѝ не е свързано със значителни административни тежести.


Обект на разговори бяха и актуални въпроси относно проблемите с преминаването на българо-турската граница, забавянията при оформянето на стоките (особено на плодове и зеленчуци), приложението на режим Транзит, възможностите за засилване на икономическата активност и партньорство между българския и турския бизнес и др.


Бе решено през есента разговорите да продължат в Истанбул, където да се официализира и желанието на двете страни за партньорство като се подпише Меморандум за сътрудничество.