+359 2 9845118            noma@noma.bg
          
     
Новини

8-ма Конференция на митническите практици в Европа

  28.05.2023 19:08

На 25 и 26 май 2023 г., столицата на Литва, Вилнюс бе домакин на 8-мата поред международна Конференция на митническите практици в Европа. Организатори на мероприятието бяха литовската асоциация на митническите брокери (LCPA) и платформата CustomsClear, като в него участваха присъствено и онлайн над 100 митнически практици от цяла Европа, вкл. и от Обединеното кралство и Северна Ирландия.  Националната организация на митническите агенти (НОМА) бе представена от нейния председател, доц. д-р Момчил Антов.

В пленарната част на конференцията бяха дискутирани теми като:

  • развитието на споразуменията за свободна търговия;
  • предстоящата реформа на Митническия кодекс на Съюза;
  • как да навигираме в сложното митническо законодателство и да осигуряваме съответствие на дейността си с него;
  • развитието на технологиите и възможностите за тяхното използване в митническата дейност;
  • настоящето и бъдещето на митническия одит;
  • миграцията към „зелени“ митници, в т.ч. значението на CBAM и др.

През втория ден от мероприятието бяха проведени четири уъркшопа, водещ на първия от които бе доц. д-р Момчил Антов:

  • „Компетенции на митническите брокери“, доц. д-р Момчил Антов, НОМА, България
  • „Управление на митническите знания в компаниите“ Антъни Бъкли, Ирландия
  • „Компетенции, необходими в бъдещето“ д-р Ерика Бесуспариене, Литва
  • „Осигуряване на съответствие при контрола върху износа и санкциите“ Кристел Дюбуше, Франция

В рамките на сесията „Let's connect“, доц. Антов имаше възможността да представи НОМА пред митническата общност, като акцентира на желанието за разширяване на международните контакти със сходни организации не само от страните членки на ЕС, но и от трети страни. По време на неформалните разговори бе споделен интересен и полезен опит, който може да бъде използван и от НОМА при изпълнение на нейните цели за отстояване интересите на митническите представители в България.