+359 2 9845118            noma@noma.bg
          
     
Новини

Честит международен ден на митниците!

  26.01.2023 10:26

Световната митническа организация (WCO) посвещава 2023 г. на насърчаване на култура на споделяне на знания. На преден план се поставя доброто сътрудничество между митническите администрации и образователните институции, което е гарант за постигане на техните цели в настоящия динамичен свят.