+359 2 9845118            noma@noma.bg
          
     
Новини

НОМА организира семинар "Нови аспекти в акцизното законодателство"

  06.10.2022 15:05

Като продължение на усилията на НОМА относно повишаване компетенциите на икономическите оператори в областта на акцизното законодателство и със съдействието на Агенция „Митници“ имаме удоволствието да Ви поканим на организиран съвместно с “Юнитакс Консулт” ЕООД семинар по следните актуални теми:

  • Преглед на новостите в акцизното законодателство, свързани с влизането в сила на Директива (ЕС) на Съвета № 2020/262 за определяне на общия режим на облагане с акциз;
  • Промени в ЗАДС в сила от началото на 2022 г. и тяхното прилагане в практиката;
  • Предстоящи промени в ЗАДС в сила от началото на 2023 г.;
  • Предстоящи промени в ППЗАДС и други нормативни актове;
  • Обсъждане и дискусия по актуални въпроси, възникнали при прилагането на ЗАДС и ППЗАДС.

Дата: 28 октомври 2022 г. (петък)
Продължителност: 09:30 - 17:00 часа
Форма: хибридна (присъствено и онлайн)
Място: Best Western Premier Sofia Airport Hotel, гр. София

Лектори на семинара са експерти от отдел „Методология и административно сътрудничество“, дирекция „Акцизна дейност и методология“ в ЦМУ на Агенция „Митници“:

  • г-н Георги Димитров – началник отдел;
  • г-жа Галина Казакова – главен експерт.
Такса участие Присъствено Онлайн
Членове на НОМА безплатно
Външни лица и фирми 210,00 лв. без ДДС 130,00 лв. без ДДС

За всеки втори и следващ участник от една фирма има отстъпка 5% от цената.

Срок за подаване на заявки за участие: 20 октомври 2022 г.
 

ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА

 
Ако искате по време на семинара лекторите да отговорят на Ваши въпроси по някоя от предложените теми, то моля да ги зададете в регистрационната карта!
 
За повече информация се свържете с нас на телефон 02/9543280 или e-mail: noma@noma.bg или seminar-customs@unitax-consult.com