+359 2 9845118            noma@noma.bg
          
     
Новини

Позиция на НОМА относно национален протест на 18 май 2022 г. за сигурна енергия на достъпни цени

  12.05.2022 15:35

НОМА изразява своята принципна подкрепа по отношение на спешната необходимост от промяна в енергийната сигурност на страната и свързаната с това политика от страна на държавата. Промяната трябва да даде възможност за освобождаване  пазара  на горивата от всички законодателни и административни пречки, ограничаващи вноса/доставката, както  на суровини, така и на готови за потребление енергийни продукти. Трябва да има възможност повече малки и средни  предприятия да участват с доставки  локално, регионално или на национално ниво, чрез явни търгове и прозрачни договори. Към тези мерки, следва да бъдат добавени и следните държавни политики:

 

1. Удължаване на механизма за компенсации за свръхвисоките цени на ел. енергията дотогава, докогато пазара регулира и нормализира цените.

2. Разработване и прилагане на механизъм за гарантиране на дългосрочно предлагане на ел. енергия, природен газ и петролни продукти на достъпни цени.

3. Програма за овладяване на инфлационните процеси и възстановяване на веригите на доставки.

 

НОМА апелира за своевременно намиране на решения от страна на държавата по горните искания. Считаме, че при изработването на решения по тези проблеми задължително трябва да бъдат включени представители на бизнеса на експертен принцип и разговорите да бъдат водени при равнопоставеност на всички участници в тях.