+359 2 9845118            noma@noma.bg
          
     
Новини

НОМА преизбра своето ръководство за нов тригодишен мандат

  13.04.2022 21:54

На проведено днес Общо събрание на Националната организация на митническите агенти (НОМА) бе гласувано доверие за нов тригодишен управленски мандат на досегашното ръководство в лицето на нейния председател доц. д-р Момчил Антов и членове на Управителния съвет г-н Емил Дандолов и г-н Божидар Иванчев.

Бе отчетена една ползотворна и динамична 2021 г., в рамките на която НОМА се утвърди като основен глас на митническите представители в страната. През изминалата година членовете на организацията са обработили над 40% от вноса, 64% от износа и 9% от транзита в България, което прави организацията водеща по отношение на политиките в митническото представителство у нас. Във фирмите-членове на НОМА са наети почти 1900 човека, които са реализирали оборот за 2021 г. от над 465 млн. лв.

В продължение на заложените насоки за развитие на НОМА през 2022 г., организацията ще продължава своята активна дейност в следните направления:

  1. Подпомагане дейността на членовете на организацията.
  2. Диалог с държавните органи и институции.
  3. Диалог с партньорски организации от страната и чужбина.
  4. Популяризиране на дейността на организацията.
  5. Привличане на нови членове