+359 2 9845118            noma@noma.bg
          
     
Новини

НОМА проведе специализиран семинар по теми от областта на тарифното класиране и произхода на стоките

  05.12.2021 15:41

Националната организация на митническите агенти (НОМА) проведе на 04 декември 2021 г. специализиран онлайн семинар на тема "ТАРИФНО КЛАСИРАНЕ И ПРОИЗХОД НА СТОКИТЕ". Инициативата е част от усилията на НОМА за повишаване компетенциите на своите членове в областта на митническия контрол, като в нея се включиха над 70 участника.

Лектори бяха експерти от дирекция „Митническа дейност и методология“ към ЦМУ на Агенция „Митници“:

  • г-жа Татяна Терзийска – началник отдел „Елементи за облагане“
  • г-жа Мая Белева – държавен експерт в сектор „Тарифно класиране и ТАРИК“
  • г-жа Бистра Маринова – старши експерт в сектор „Митническа стойност и произход“

В своите презентации лекторите представиха пред участниците особеностите и правилата за тарифно класиране на стоките, новите промени в Хармонизираната система, влизащи в сила от началото на 2022 г., предимствата от използването на Обвързващата тарифна информация (ОТИ), правилата за определяне на непреференциалния и преференциалния произход на стоките по смисъла на новите правила за произход в областта на Пан-евро-средиземноморската зона, особеностите на кумулацията на произхода и нейните видове, видовете доказателства за произход, спецификите при правилата за произход на стоките с релация Обединено кралство и др.

В хода на семинара участниците имаха възможността да зададат своите въпроси на лекторите и да се включат в оформилите се по отделните теми дискусии.