+359 2 9845118            noma@noma.bg
          
     
Новини

НОМА и LCPA сключиха меморандум за сътрудничество

  04.10.2021 10:56

НОМА и LCPA (Lithuanian Customs Practitioners Association) сключиха меморандум за сътрудничество, с който двете организация декларират своята готовност и желание за споделяне на информация и опит относно митническите политики и практики в България и Литва, а и в ЕС като цяло. Целта на това сътрудничество е да се даде по-широка международна гласност на усилията на НОМА и LCPA в посока хармонизирането и опростяването на митническите процедури и практики в Съюза, което е изключително важно за улесняване на законната търговия.

Двете организации се ангажират с непрекъснатото развитие на дейности, които насърчават подобно сътрудничество и споделяне на общи ценности. Като такива могат да бъдат различни образователни и мрежови събития, разпространение на информация на уебсайтовете и социалните мрежи, онлайн срещи за дискусии и др.