+359 2 9845118            noma@noma.bg
          
     
Новини

АКТУАЛНИ ПРОМЕНИ В МИТНИЧЕСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА БИМИС

  29.05.2017 12:59

Членът на НОМА – Фирма „ЮНИТАКС ОБУЧЕНИЕ” ООДорганизира семинар на тема “АКТУАЛНИ ПРОМЕНИ В МИТНИЧЕСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА БИМИС”

Семинарът ще се проведе на 16 юни 2017 г. (петък) в конферентната зала на Парк хотел “Витоша”, гр. София, ул. Росарио, № 1.

Семинарът ще включва дискусия на следните теми:

 • Промени в Регламента за изпълнение (ЕС) 2015/2447;
 • Очаквани изменения в Делегирания регламент (ЕС) 2015/2446 г.
 • Усъвършенстване на БИМИС с промяна и добавяне на нови функционалности;
 • Обсъждане на промените в областта на обезпеченията;
 • Обсъждане на въпроси, касаещи прилагането на специалните режими;
 • Въпроси, касаещи предстоящото преиздаване на разрешенията за ползване на специалните режими, съгласно новите правила;
 • Въвеждане на системата REX и използването на REX номера в хода на декларирането;
 • Промени в международните споразумения на ЕС, касаещи произхода на стоките;
 • Обсъждане на въпроси, свързани с прилагането на Регламент 952/2013.

  Лектори са водещи експерти от Агенция „Митници”:

 • г-жа Латинка Янкова – началник отдел “Транзит на стоки” в дирекция “Митнически режими и процедури” при ЦМУ, Агенция „Митници”;
 • г-жа Еленка Петрова – държавен експерт в отдел “Внос и износ” в дирекция “Митнически режими и процедури” при ЦМУ, Агенция „Митници”;
 • г-жа Веска Тодорова – началник отдел “Произход на стоките” в дирекция “ТП” при ЦМУ, Агенция „Митници”;
 • г-жа Хризантема Бауренска – държавен инспектор в отдел “МРП” в митница Варна.

Начало на семинара – 9.15 часа на 16.06.2017 г. (9.00 – 9.15 – регистрация).

Срок за потвърждение: до 09.06.2017 г. (петък).

Таксата за участие е 200 (двеста) лв. на човек (без ДДС).

За втори и следващ участник от една фирма, таксата е 190 (сто и деветдесет) лева (без ДДС).

Цената включва обучение, материали, кафе паузи и работен обяд (възможност за вегетарианско меню – при предварителна заявка).

Таксатасезаплащапобанковпътпосметкана“ЮНИТАКСОБУЧЕНИЕ”ООД

вТБ“АлианцБългария”АД, ФЦДамянГруев, София

IBAN: BG77BUIN95611000209773,

SWIFT (BIC): BUINBGSF

 Заявяване на участие и всякаква допълнителна информация: www.unitax-consult.com, тел.: (02) 954 32 80  •  тел./факс: (02) 954 32 08