+359 2 9845118            noma@noma.bg
          
     
Новини

Считано от 00.00 часа на 07.01.2019 г. влизат в сила промените в структурата на Агенция „Митници“

  07.01.2019 12:32

Считано от 00.00 часа на 07.01.2019 г. в структурата на Агенция „Митници“ се закриват съществуващите досега митници и се създават пет нови териториални дирекции – Тракийска (с обхвата на Митница Пловдив), Югозападна (с обхвата на митници Югозападна, Столична и Аерогара София), Дунавска (с обхвата на митници Русе, Свищов и Лом),  Северна морска (с обхвата на Митница Варна) и Южна морска (с обхвата на Митница Бургас).

Дейността, компетентността, правата и задълженията на закритите митници преминават съответно:

  •       На Митница Пловдив към Териториална дирекция Тракийска;
  •       На Митници Аерогара София, Столична и Югозападна – към Териториална дирекция Югозападна;
  •       На Митници  Лом, Свищов и Русе – към Териториална дирекция Дунавска;
  •       На Митница Варна към Териториална дирекция Северна морска;
  •       На Митница Бургас към Териториална дирекция Южна морска.

Закриващите се митническите учреждения довършват митническите формалности за съответните митнически операции до 00.00 часа на 07.01.2019 г. Започнатите, но неприключени към 00.00 часа на 07.01.2019 г. операции, се довършват от съответните правоприемащи структури.

Започнатите от компетентните органи и длъжностни лица в закриващите се митници и митнически учреждения производства се довършват от компетентните органи и длъжностни лица от правоприемащите структури, съгласно действащото законодателство.

Актуален списък на учрежденията правоприемници можете да намерите ТУК.

Списък на кодовете и компетентностите на учрежденията можете да видите ТУК (приложение към Заповед № ЗАМ -1758 от 27 декември 2018 г. (ДВ, бр. 2 от 2019 г.))

Компетентностите и териториалния обхват на новите учреждения относно облагането с акциз и контрола върху производството, складирането, движението и обезпечаването на акцизните стоки се определя със Заповед № ЗАМ-1766/32-376427 от 28 декември 2018 г. (ДВ, бр. 2 от 2019 г.)

Информация за промени в банковите сметки на митничеките учрежденияе публикувана в раздел БАНКОВИ СМЕТКИ

Поради необходимостта от пренастройването на електронните системи е обявена временна неработоспособност на следните системи:

•          БАЦИС от 00.00 ч. до 02.00 ч. на 07.01.2019 г.;

•          МИСТ, СКВ, МИСИ, МИСВ, РЕЗМА, ЕОРИ, СРД2 от 00.00 ч. до 09.00 ч. на 07.01.2019 г.

За времето на неработоспособност на системите обработката се извършва в „авариен режим“, съгласно указания за обявяване, прекратяване и организация на работа, при възникване на проблем с функционирането на информационните системи на Агенция „Митници”, свързани с режими на внасяне, изнасяне и транзит на стоки.

Няма промяна в организацията на работа относно стоки, подлежащи на ветеринарен и фитосанитарен контрол, както и на други стоки, подлежащи на специална регулация, като те се обработват от новите учреждения съгласно Заповед ЗАМ – 1759 от 27 декември 2018 г. за изменение на  Заповед № ЗАМ-1125/32-309807 от 4.11.2016 г. на директора на Агенция „Митници“ (ДВ, бр. 94 от 2016 г.), изменена със Заповед № ЗАМ-1154/32-242605 от 21.08. 2018 г. на директора на Агенция „Митници“ (ДВ, бр. 74 от 2018 г.), публикувана в  Държавен вестник, бр.2 от 2019 г.

източник: https://customs.bg/wps/portal/agency/media-center/on-focus/04-01-new-structura