+359 2 9845118            noma@noma.bg
          
     
Новини

Предстоящи промени за работа с МИСИ

  05.04.2019 11:26

На 03.04.2019 г. в сградата на Централното митническо управление на Агенция „Митници” се проведе среща във връзка с предстояща актуализация на профилите на икономическите оператори за работа с Митническата информационна система за изнасяне (МИСИ). От страна на Националната организация на митническите агенти (НОМА) на срещата участваха Емил Дандолов, член на УС и Цветелин Иванов, началник отдел “Митническо оформяне” в Гебрюдер Вайс ЕООД.

На 08.05.2019 г. влиза в сила интеграцията на МИСИ и Системата за управление на идентичностите и достъпа (СУИД – BCA IAM), като това няма да засегне съществено дейността на икономическите оператори (ИО). В системата ще бъдат запазени всички съществуващи профили, ще се запазят и всички делегирани митнически представителства на ИО. Посредством интеграцията на двете системи ще се извършва проверка дали профилите на митническите представители имат делегирани съответните права за работа с МИСИ. От Агенция „Митници“ съветват, когато ИО има проблем, свързан с интеграцията, най-бързо ще му бъде обърнато внимание, ако той е регистриран потребител на „Сървис деск“, към който трябва да бъде изпратено съобщение със заглавие „ИНТЕГРАЦИЯ МИСИ-СУИД“

На срещата бяха представени и данни относно работоспособността на Митническата информационна система за внасяне (МИСВ), като бе посочено че за периода от 07.01.2019 г. до 03.03.2019 г. са приети 131020 документа на режим „внос“ от тях на етап „вдигане“ са 108434 документа, от които на 83% е разрешено „вдигането на стоките“. Получените съобщения за грешка с код BG906 към 10.01.2019 г. са били 49% от обработените заявки, като към 01.04.2019 г. те са намалели на 13%. Грешките с код BG415 за периода от 10.01.2019 г. до 01.04.2019 г. са намалели с 38%.

Очаква се Агенция “Митници” да публикува допълнителна информация за тази интеграция на WEB страницата си.