+359 2 9845118            noma@noma.bg
          
     
Новини

Анкета на НСБС за тол таксите

  15.04.2019 11:20

Наскоро НОМА подкрепи общата позиция на българския спедиторски и транспортен бранш и на частните предприемачи относно тол таксите за използване на републиканската пътна мрежа, които ще се начисляват за товарни автомобили над 3,5 тона от 16 август 2019 г.

Основни Акценти

1. При приемане на предложения от МРРБ сценарий разходът за пътни такси, респективно  себестойността на транспортната услуга, ще се увеличи в пъти, както и че тол таксите у нас ще са по-високи отколкото в западноевропейските страни.
2. Размерът на пътната такса за изминато разстояние в България да бъде определен в съотношение с БВП на глава от населението (вземайки за основа същото съотношение на стойностите във Федерална република Германия), което възлиза на 0,065 лв./км., вместо предложените от регионалното министерство от 0,13/0,104 до 0,78/0,629/0,472 в зависимост от класа на превозното средство.
3. Платената пътна мрежа трябва да обхване само магистралите и отсечките от първокласните пътища, които са част от основните транзитни коридори на страната. Европейската практика показва, че в платената пътна мрежа се включват магистралите и високоскоростните пътища и по-рядко пътищата от клас 1, но не и второкласни и третокласни пътища. По този начин ще се намали финансовата тежест от въвеждането на тол таксите за вътрешния автомобилен транспорт и нейното отражение върху цените на автобусните превози и превозваните стоки.

Попълвайки приложената по-долу онлайн анкета с 3 въпроса ще помогнете за установяването на нагласата на транспортния сектор, производителите, търговците и крайните потребители относно размера и обхвата на тол таксите:

НСБ Блиц Анкета