+359 2 9845118            noma@noma.bg
          
     
Новини

Позиция относно митническите приоритети на следващата Европейска комисия

  12.09.2019 11:02

Във връзка с получено писмо от BusinessEurope относно изготвяне на общо становище по проект на документ с приоритетите на новата Европейска комисия по митническите въпроси, излагаме позицията на Националната организация на митническите агенти.

МИТНИЧЕСКИ ПРИОРИТЕТИ ЗА СЛЕДВАЩАТА ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ

Документът обхваща следните въпроси:

  1-  Централизирано митническо оформяне
  2-  Самооценка
  3-  Одобрени икономически оператори
  4-  Единен прозорец (обслужване на едно гише)
  5-  Митническа стойност
  6-  Проверка на произхода
  7-  Brexit
  8-  Модернизация на кодовете за хармонизирана система (HS) на WCO
  9-  Модернизация на Митническия съюз с Турция
 10- Фалшифицирани стоки

Пълният текст на становището на BusinessEurope може да видите тук:
CUS-pp190815-Customs Position Paper-draft.pdf