+359 2 9845118            noma@noma.bg
          
     
Новини

Среща на членовете

  17.07.2013 10:29

На 29.05.2013г. беше проведена среща на членовете с новия Управителен съвет на организацията, на която беше приет План за развитие на НОМА за периода  2013-2018г. Планът съдържа краткосрочни и дългосрочни цели, като беше акцентирано върху предложенията към Агенция „Митници“, за промени в националното митническо и акцизно законодателство. Сред обсъдените предложения, участниците се обединиха около идеята да бъде изграден модул за обучение на специалисти в областта на митническото посредничество.