web analytics

23.10.2014

Проучване на Международната търговска камара и Световната митническа организация относно зоните за свободна търговия


В резултат на икономическото развитие на държавите, зоните за свободна търговия (специални митнически зони) се разширяват, като това освен улесняване на търговията, води и до множество рискове по отношение на възникване на незаконна дейност. Въвеждането на международните стандарти за противодействие на незаконната търговия са от ключово значение както за митническите администрации, така и за бизнеса.

Международната търговска камара и Световната митническа организация започнаха съвместно проучване, насочено към частния сектор. СМО ще анализира резултатите от поучването и ще идентифицира рисковите фактори.

Онлайн въпросникът е достъпен на следния електронен адрес: https://wco.checkboxonline.com/survey_fz.aspx и ще бъде активен до 31.08.2019г.

Всички заинтересовани бизнес оператори могат да попълнят въпросника, като въведат парола “survey”

...23456
курс „Митническо представителство“
23.10.2014

курс „Митническо представителство“

НОМА и НСБС организират курс „Митническо представителство“ от 19 до 21.11.2014 г. в учебния център на НСБС в София. Бих искал да ви информирам, че на сайта на НСБС www.nsbs.bg в меню „Обучение” може да намерите допълнителна информация за всички курсове към учебния център на НСБС, както и график с приблизителните дати за тяхното провеждане.   

ДОГОВОР за партньорство и сътрудничество
02.09.2014

ДОГОВОР за партньорство и сътрудничество

В края на месец Август 2014, HОМА иСтопанска академия „Димитър Апостолов Ценов”– гр. Свищов, сключиха договор за партньорство и сътрудничество. Целта на договора е, да  бъде подсигурена студентска стипендия към СА „Димитър А. Ценов” – Свищов, за деца от домовете без родителска грижа. Да  организират и провеждат съвместни мероприятия с научен и производствен характер по актуални проблеми и теми, които подпомагат обществото и студентите в тяхната дейност, насърчават конкурентното им  и  устойчиво развитие. Както и да обменят информация и подготвят общи становища по проекти на закони и нормативни актове, имащи отношение към митническото, акцизното и данъчното законодателство и свързани с тяхната компетентност и област на действие.

 

 

 

Курс „Митническо представителство“
20.08.2014

Курс „Митническо представителство“

НСБС и НОМА, организират курс „Митническо представителство“ от 25 до 26.09.2014 г.и курс по автомобилна спедиция за начинаещи от 29.09 до 03.10.2014 г. в учебния център на НСБС в София. На сайта са публикувани покани с информация за курсовете, цените и програмата, както и регистрационни карти за записване. Моля желаещите да се запишат да изпратят попълнена регистрационната карта.

На сайта на НСБС www.nsbs.bg в меню „Обучение”, може да бъде открита допълнителна информация за всички курсове към учебния център на НСБС, както и график с приблизителните дати за тяхното провеждане.   

Reg_karta_Customs_September_2014

Pokana_Customs_September_2014

 

Информационна бележка от Европейската комисия относно съществуващите към този момент рискове, породени от икономическата и финансовата ситуация в Крим/Севастопол
05.08.2014

Информационна бележка от Европейската комисия относно съществуващите към този момент рискове, породени от икономическата и финансовата ситуация в Крим/Севастопол

Информационна бележка до европейските бизнес оператори, действащи и/или инвестиращи в Крим/Севастопол.

Документът е изготвен от Европейската комисия и Европейската служба за външно действие и подлежи на актуализация при промяна на ситуацията.

Целта на документа и да изостри вниманието на гражданите и бизнеса на ЕС относно съществуващите към този момент рискове, породени от икономическата и финансовата ситуация в Крим/Севастопол, вследствие на незаконното анексиране от Русия и поддържаната политика на „непризнаване“ от ЕС.

 

0201

Пълният текст на бележката може да бъде изтеглен от тук: Info belejka_Evropeiski biznes operatori_Krim-Sevastopol

31.07.2014

DSC_0062

Въз основа на Решение на Управителния съвет на НОМА от 19.05.2014 г., днес, се проведе Общото събрание на членовете на НОМА, като бяха взети следните решения:

 - Промяна в седалището и адреса на управление на Сдружението от с. Казичене, ул. „Трети март” № 1 на София 1336, ул. Андрей Германов № 11;

- Приемане на отчета Управителния съвет за дейността на НОМА за 2013 г.;

- Освобождаване от отговорност на Председателя и членовете на Управителния съвет за посочения период;

- Определяне на размера и срока за внасяне на годишния членски внос;

- Приемане на промени в Устава на Сдружението;

- Приемане на Общи условия за митническо представителство.

 

Отворено писмо на работодателските и синдикалните организации относно решението на проблемите в КТБ
23.07.2014

Отворено писмо на работодателските и синдикалните организации относно решението на проблемите в КТБ

ДО

РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ,

ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДО

Г-Н ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ,

МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДО

Г-Н ИВАН ИСКРОВ,

УПРАВИТЕЛ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА

ДО

СТОЯН МАВРОДИЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

ДО

РЪКОВОДСТВАТА НА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ

Относно: Предложение за експертна подкрепа за разрешаване на проблемите в Корпоративна търговска банка и преодоляване на последиците за банковия сектор

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

 

Преди месец компетентните власти дадоха дума, че на 21 юли 2014 г. банковата група на Корпоративна търговска банка ще възобнови операциите си и нейните клиенти, голяма част от които са членове на нашите организации, ще разполагат с парите си. Гаранция за това даде Българската народна банка, подкрепиха я правителството, Комисията за финансов надзор и политическите лидери, свикани от президента на републиката.

Днес ние знаем, че те вкупом ни излъгаха – двете поставени под особен надзор банки от групата на КТБ не отвориха.

Затова сме принудени с болка да констатираме очевидната некомпетентност на компетентните власти. Затова настояваме независимо от квесторите, назначени да упражняват особен надзор върху банковата група Българската народна банка незабавно да учреди надзорен комитет (steering commitee), в който да вземат участие действително компетентни и опитни в санирането на банкови институции професионалисти.

В този комитет трябва да се включат както независими авторитетни банкери, финансисти и юристи, представители на всички заинтересовани в оздравяването на банковата група лица – различните класове вложители, кредитополучатели, облигационери, досегашни акционери и потенциални инвеститори.

Задачата на надзорния комитет е да състави и представи на заинтересованите страни честен и обективен информационен меморандум и да предложи финансово обосновано и цялостно решение за оздравяване и реструктуриране на банковата група, което да отчита и балансира законните интереси на всички засегнати (структуроопределящи фирми, болници, училища, държавни органи, общини, пенсионери и др.). Невъзможността да се ползват средствата ще доведе до фалити, неизплащане на работни заплати и загуба на хиляди работни места. Само фирмите от военно-промишления комплекс ще загубят над 25 000 работни места.

Целта на комитета е на базата на договорно и доброволно споразумение между заинтересованите страни да се постигне възможното максимално бързо възстановяване на дейността на банките и в максимална степен съхраняване на стойността на вложените в банковата група депозити,  вземанията на кредиторите и на правата на акционерите. Това е обичайната и добре позната световна практика. Създаването на Надзорния комитет не освобождава от отговорност компетентните лица и институции.

Ние настояваме още незабавно да започнат преговори за влизането на България в Европейския банков съюз.

Ние настояваме за пазарно решение на финансовите проблеми на банковата група КТБ, което не трябва да бъде за сметка на българския данъкоплатец и държавния бюджет. В същото време предупреждаваме, че няма да приемем банковата група да бъде безнаказано разкъсана и разграбена, а вложените в нея пари на нашите членове и всички останали клиенти да бъдат присвоени, загубени или разхитени.

Българските власти и политици доказаха, че не могат да се справят с финансовия проблем, пред който сме изправени. Време е да дадат възможност на професионалистите, на самите потърпевши и заинтересовани инвеститори да решат проблема по единствения начин, който ни е останал – по метода на неволята.

Настояваме за незабавна среща с Управителния съвет на БНБ във връзка с решаването на проблема.

Писмото е подписано от ръководителите на КНСБ, КТ “Подкрепа”, АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ

http://www.bia-bg.com/news/16481/Отворено_писмо_на_работодателските_и_синдикалните_организации_относно_решението_на_проблемите_в_КТБ/

 

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА НОМА
14.07.2014

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА НОМА

НОМА напомня на своите членове, че въз основа на Решение на Управителния съвет на организацията от 19.05.2014 г. и по инициатива на последното, с настоящата Ви каня да присъствате на заседание на Общото събрание на членовете на НОМА, с БУЛСТАТ 130115696, което ще се проведе на 31.07.2014 г. от 12:00 часа на адрес: София 1336, ул. Андрей Германов № 11, при следния дневен ред:

 

- Промяна в седалището и адреса на управление на Сдружението от с. Казичене, ул. „Трети март” № 1 на София 1336, ул. Андрей Германов № 11;

- Приемане на отчета Управителния съвет за дейността на НОМА за 2013 г.;

- Освобождаване от отговорност на Председателя и членовете на Управителния съвет за посочения период;

- Определяне на размера и срока за внасяне на годишния членски внос;

- Приемане на промени в Устава на Сдружението;

- Приемане на Общи условия за митническо представителство.

- Разни.

 

24.06.2014

Във връзка със стартиралата национална инициатива, за подпомагане на засегнатите сънародници от наводненията във Варна, Добрич и Велико Търново, НОМА дари цялата остатъчна сума, предвидена за дарения, съгласно бюджета за 2014г. на организацията.

Управителния съвет на организацията, изказва благодарност към своят член – DHL БЪЛГАРИЯ, за предоставената безвъзмездна помощ под формата на безплатен транспорт, за доставка до БЧК гр. Варна на събраните дарения.

Зов за помощ
22.06.2014

Зов за помощ

НОМА, изразява своите съболезнования към семействата и близките на загиналите  и пострадалите, в резултат на наводненията във Варна, Добрич и Велико Търново. Организацията отправя апел към свойте членове и симпатизанти, да помогат с храни, дрехи и хигиенни материали на засегнатите от водната стихия. Пострадалите имат нужда от всичко!

В моменти като този, трябва да покажем своята съпричастност към оцелелите и засегнати от бедствието съграждани. Днес, държавата, това сме всички ние – нека да помогнем!

Всички дарения ще се събират на адрес: 1336 София, ул. Андрей Германов 11  до сряда – 25.06.2014г., след което ще бъдат предадени на Българският Червен Кръст.

Меморандум между Агенция „Митници“ и НОМА
14.05.2014

Меморандум между Агенция „Митници“ и НОМА

memorandum 

 

На 13.05.2014г. беше подписан меморандум за разбирателство и сътрудничество между Агенция „Митници” и НОМА в областта на прилагането на митническото и акцизното  законодателство.

XIV общо събрание на Българската Стопанска Камара
28.04.2014

XIV общо събрание на Българската Стопанска Камара

НОМА участва в проведеното XIV общо събрание на Българската Стопанска Камара, в качеството си делегат. На събитието присъстваха Министър председателя на Р. България, министри, депутати, академици, посланици, както и представители на всички браншови организации. Делегатите, приеха отчета на управителния съвет за дейността на Българската Стопанска Камара, за периода -2008-2013г., и приеха основните насоки за дейността на БСК за периода 2014-2018г.

Курс митническо представителство
08.04.2014

Курс митническо представителство

Първият съвместен курс на НСБС и НОМА по митническо представителство завърши успешно!  Поради изключително високият интерес към курса, двете организации  изпращат:

Покана курс митническо представителство-2 

Обучението ще се проведе на 12.06. и 13.06.2014 г. от 9:30 до 16:30 ч. в ЦПО НСБС.

За допълнителна информация и програма на курса:

тел: 971 48 22; 971 50 25 E-mail: office@nsbs.bg; secretariat@nsbs.bg  

 

Oпростени процедури
11.03.2014

Oпростени процедури

НОМА има удоволствието,  да поздрави своят член Gebrüder Weiss, по повод полученото от фирмата разрешение за използване на опростени процедури – оформяне на място, одобрен получател и одобрен изпращач.

СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ ЗА 2013г.
20.02.2014

СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ ЗА 2013г.

ОБОБЩЕНИ СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НОМА – 2013г.

1.    Членове – 15 фирми, в т.ч.: „АЛЕКСАНДЪР ЛОГИСТИКС” ООД, „АЛФАСОФТ“, „ГЕБРЮДЕР ВАЙС” ЕООД, „ГЕРЛАХ КЪСТСЪМС СЪРВИСИЗ“ ЕООД, „DHL ЕКСПРЕС БЪЛГАРИЯ” ЕООД, „ЕКСТРАНС” ООД, „ЕЪР ВОРТЕКС” ООД, „М&М МИЛИЦЕР & МЮНХ БГ” ООД, „М&М ЕР КАРГО СЪРВИСИЗ“ ООД, “МОСТ” АД, „М-СПЕД“ ЕООД, „СКОРПИОН ШИПИНГ” ООД, „СОМАТ” АД, „TNT БЪЛГАРИЯ ЕООД, „ШЕНКЕР” ООД.

 2.    Общо обработени митнически документи за 2013г. -  86 000 митнически декларации и документи, в т.ч.:

2.1. Внос   –    36 688;

2.2. Износ   –  20 064;

2.3. Транзит – 29248;

3.    Общо нает персонал1470 служителя.

4.    Оборот на фирмите членове на НОМА за 2013г.440 160 000 лева.

СТАТИСТИКА – 2013

Учебният център на НСБС и НОМА
14.02.2014

Учебният център на НСБС и НОМА

Oрганизират: 

КУРС „МИТНИЧЕСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО“

Формат на обучение: присъствено

Методът на обучение е интерактивен:

ü  лекции, дискусии, казуси и практически упражнения

ü  допълнителна самоподготовка с електронна платформа МУДЪЛ

 Целева аудитория:

Служители в спедиторски, логистични, транспортни и търговски фирми, занимаващи се с митническо представителство

Целта на обучението е да се добият задълбочени знания за:

Същността и съдържанието на митническото представителство; Правно-нормативна уредба на митническия контрол; Митнически спогодби и конвенции; Технологията на представителството при вътрешно-общностната търговия; Търговските и транспортни документи при митническото представителство; Митнически облекчения и преференции; Информационните технологии в митническото представителство.

Успешно завършилите курса ще имат знания и умения:

-  правата и задължения на митническите представители

-  документално оформяне на внос на стоки

-  документално оформяне на износ на стоки

-  документално оформяне на транзит на стоки

-  технологичните особености на митническото представителство при акцизното облагане

-  процедурите за оформяне на безмитен внос

ПРОГРАМАТА ВКЛЮЧВА:

1.    Същност и организация на митническия контрол

 • Същност и обхват на митническия контрол
 • Функции и задачи на митническия контрол
 • Правно-нормативна уредба на митническия контрол
 • Органи и организация на митническия контрол

2. Международно митническо сътрудничество

 • Митнически спогодби и конвенции

3. Същност и съдържание на митническото представителство

 • Същностна характеристика на митническото представителство
 • Права и задължения на митническите представители

4. Търговски и транспортни документи при митническото представителство

 • Търговски документи
 • Транспортни документи

5. Митнически и други специфични документи при митническото представителство           

 • Митнически документи
 • Други специфични документи

6. Митническо представителство при внос на стоки

 • Документално оформяне на внос на стоки
 • Контролни действия на митническите представители при внос на стоки
 •   Казус

7. Митническо представителство при износ на стоки

 • Документално оформяне на износ на стоки
 • Контролни действия на митническите представители при износ на стоки
 • Казус

8. Митническо представителство при транзит на стоки

 • Документално оформяне на транзит на стоки
 • Контролни действия на митническите представители при транзит на стоки
 • Казус

 

9. Обхват и технология на митническото представителство при акцизното облагане           

 • Обхват на митническото представителство при акцизното облагане
 • Технологични особености на митническото представителство при акцизното облагане

10. Обхват и технология на представителството при вътрешно-общностната търговия

 • Характеристика на системата Интрастат
 • Особености на представителството при вътрешно-общностните доставки на стоки (ВОД)
 • Особености на представителството при вътрешно-общностните придобивания на стоки (ВОП)

11. Митнически облекчения и преференции

 • Опростени митнически процедури
 • Процедури за оформяне на безмитен внос
 • Митнически преференции на база произход на стоките
 •  Казус

 12. Митнически нарушения и административни наказания

 • Контрабанда
 • Митническа измама
 • Отклоняване от режим
 • Нарушаване на други разпоредби от митническото законодателство

13. Информационните технологии в митническото представителство

 Информационно осигуряване на митническото представителство

 • Обмен на информация между митническите представители и трети страни

Обучението ще се проведе на 03.04. и 04.04.2014 г. от 9:30 до 16:30 ч. в ЦПО НСБС. СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ – дo попълване на група от 15 души.

 Такса участие: 300 лв + ДДС за участник (Цената включва: учебни материали, кафе паузи и обяд)

За членове на НСБС и НОМА – 25% отстъпка от цената (225 лв + ДДС за участник ).

 Таксата се превежда по банкова сметка в лева:

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

IBAN–BG41UNCR7630 1051 4916 27

BIC Code UNCRBGSF

За допълнителна информация и програма на курса:

тел: 971 48 22; 971 50 25  E-mail: office@nsbs.bg; secretariat@nsbs.bg

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА ЗА ЗАПИСВАНЕ

Покана курс митнически процедури

Регистрационна карта

AEO статистика към януари 2014г.
12.02.2014

AEO статистика към януари 2014г.

Одобрените икономически оператори (AEO-C,  AEO-S и AEO-F), на територията на  28-те държави членки на Европейският съюз към м. Януари 2014 година,  възлизат на 12101 фирми. Водещи страни, с най-много регистрирани ОИО са:

1. Германия – 5414 (AEO-C,  AEO-S и AEO-F)

2. Холандия – 1361 (AEO-C,  AEO-S и AEO-F)

3. Франция – 976 (AEO-C,  AEO-S и AEO-F)

4. Италия – 783 (AEO-C,  AEO-S и AEO-F)

5. Полша – 662 (AEO-C,  AEO-S и AEO-F)

България заема 25 място с 17 фирми (AEO-C,  AEO-S и AEO-F), като по този показател, страната изпреварва Кипър – 13 (AEO-C,  AEO-S и AEO-F) и Малта – 12 (AEO-C,  AEO-S и AEO-F).

От регистрираните 17 одобрени икономически оператора на територията на страната,  5 са членове на НОМА.

източник на информация: European Сommission

Асоциирано членство в НСБС
30.01.2014

Асоциирано членство в НСБС

НОМА, има удоволствието да уведоми своите членове, че от 29.01.2014г. организацията е асоцииран член на НСБС. Членството, дава възможност за обмен на цялата кореспонденция и комуникация с представителите на CLECAT и FIATA касаещи митническите въпроси. Двете организации, начертаха план за развитие на съвместни проекти в областта на обучението на митнически агенти, съвместни семинари и конференции.  Информация за бъдещите съвместни проекти регулярно ще бъде публикувана на сайта на НОМА.

 

 

НОМА получи покана за заключителната конференция на Агенция “Митници” по проект на оперативна програма “Административен капацитет”
09.01.2014

НОМА получи покана за заключителната конференция на Агенция “Митници” по проект на оперативна програма “Административен капацитет”

09.01.2014По покана Агенция „Митници“, НОМА участва в заключителната конференция на проект „ПОДОБРЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБЛУЖВАНЕ НА МИТНИЧЕСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ НА МЕХАНИЗМИ ЗА ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ И НЕПРЕКЪСНАТ МОНИТОРИНГ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРОИЗВОДСТВО“.  Събитието се проведе в зала „Сердика“ на хотел „Шератон“ на 09.01.2014г. На участниците бяха показани два нови модула. Първият проект е: „Подобряване на административното обслужване на митническата администрация чрез изграждане на механизми за електронно управление и непрекъснат мониторинг на административното производство“. Вторият осъществен проект е: „Надграждане на БИМИС чрез добавяне на нов модул – Последващ контрол“.

ПРОМЕНИ В ДАНЪЧНАТА ОСНОВА ПРИ ВНОС И УСЛУГИ ПО ВНОС ОБЛАГАЕМИ С НУЛЕВА СТАВКА
09.01.2014

ПРОМЕНИ В ДАНЪЧНАТА ОСНОВА ПРИ ВНОС И УСЛУГИ ПО ВНОС ОБЛАГАЕМИ С НУЛЕВА СТАВКА

1. От 01.01.2014 г. е изменена данъчната основа при внос, регламентирана в чл. 55, ал. 1 ЗДДС. Съгласно новата редакция данъчната основа при внос по чл. 16 е митническата стойност, увеличена със, доколкото вече не са включени в нея:

 • т.1 данъци, мита, налози и такси, дължими извън територията на страната, и митни сборове, акциз и други такси, дължими при внос на територията на страната;
 • т.2. свързани с вноса разходи за комисиона, опаковка, транспорт и застраховка, направени до първото местоназначение на стоките на територията на страната.

Разликата спрямо 2013 г. в т.1 е, че в старата редакция е било внос на територията на ЕС, а от 01.01.2014 г. ще е внос на територията на България.

В новата т.72 от § 1 ДР на ЗДДС е дефинирано “първо местоназначение” на територията на страната  – мястото, посочено в товарителницата или в друг документ, с който стоките се внасят на територията на страната. Когато това място не е посочено в нито един от придружаващите стоките документи, за първо местоназначение се смята мястото, където стоките за първи път се претоварват от едно превозно средство на друго на територията на страната.

2. Същевременно е създаден нов чл. 36а ЗДДС, който регламентира нов вид облагаеми с нулева ставка доставки, а именно доставка на свързани с внос услуги. Съгласно чл.36а, ал.1 ЗДДС облагаема с нулева ставка е доставката на свързани с внос услуги, като комисиона, опаковка, транспорт и застраховка, когато стойността им е включена в данъчната основа по чл. 55 ЗДДС. Това е положителна промяна, защото до 31.12.2013 г. в много случаи се получаваше два пъти начисляване на ДДС – един път от доставчика на услугата и втори път от митническите органи при определяне на митническата стойност на стоката от внос. След 01.01.2014 г. ако една услуга, свързана с внос, е влязла като част от митническата облагаема стойност на стоката, то тя ще се облага с нулева ставка на ДДС.

Пример:

Българска фирма Х внася стоки от Китай, като до Гърция стоките се превозват с кораб, а от Гърция до България с камион, като само за този транспорт е наета българска фирма У. Стоките се оформят на внос в България и транспортът Гърция – България е включен в данъчната основа при внос на стоката. Фирма У ще издаде фактура за транспорта Гърция – България с нулева ставка на ДДС на основание чл.36а, ал.1 ЗДДС.

На основание чл.36а, ал.2 ЗДДС облагаема с нулева ставка е доставката на услуга по обработка, преработка или поправка, когато формира данъчната основа по чл. 55, ал. 3 ЗДДС при внос на стоки, които са временно изнесени от място на територията на страната до място извън територията на Европейския съюз под митнически режим пасивно усъвършенстване и са внесени обратно на територията на страната.

В чл.36а, ал.3 ЗДДС е регламентирана корекция на издадените вече документи, когато преди настъпване на обстоятелствата по чл.36а, ал. 1 и 2  ЗДДС за доставката е издаден документ с начислен данък 20 %, а след това услугата участва в митническата облагаема стойност. Съгласно т.1 от цитираната разпоредба ако за услугата е издадена фактура или известие със ставка 20 % и настъпи обстоятелство по чл.36а, ал.1 или ал.2 ЗДДС, издадените фактури или известия се анулират по реда на чл. 116 ЗДДС и се издават нови с нулева ставка на данъка. Доставчикът, който анулира фактурата с 20 % ДДС следва да разполага с доказателства, че неговата услуга е част от митническата стойност, а именно митническа декларация за внос.

Съгласно чл.36а, ал.3, т.2 ЗДДС ако за получената услуга, която е влязла в митническата стойност на вноса, ДДС е начислен с протокол по чл.117 ЗДДС, протоколът се анулира по реда, определен с ППЗДДС.

Извадка от новия Правилник за прилагане на ЗДДС, във връзка с изискуеми документи по новия чл.36а от ЗДДС

„Доставка на свързани с внос услуги”:

Чл. 36а. (1) Когато на основание чл. 82, ал. 2, т. 3 от закона данъкът е изискуем от получателя по доставката, за прилагането на нулева ставка в случаите по чл. 36а, ал. 1 и 2 от закона получателят следва да разполага със:

1. фактура за доставката;

2. митническия документ или друг документ за вноса;

3. товарителница или друг документ, с който стоките се внасят на територията на страната.

(2) Когато на основание чл. 82, ал. 1 от закона данъкът е изискуем от доставчика по доставката, за прилагането на нулева ставка в случаите по чл. 36а, ал. 1 от закона доставчикът следва да разполага със:

1. фактура за доставката;

2. писмена декларация от получателя по доставката, на чието име е оформен вносът; в декларацията получателят задължително посочва номера на документа, с който е оформен вносът, и описание как е формирана данъчната основа по чл. 55 от закона (стойността на всяко едно увеличение се посочва отделно).

(3) Когато е издаден протокол с начислен данък със ставката по чл. 66, ал. 1, т. 1 от закона, преди получателят да се е снабдил с документите по ал. 1, за коригиране на размера на начисления данък издаденият протокол се анулира. За прилагане на нулевата ставка се издава нов протокол по чл. 81, ал. 6.

(4) Корекция на начисления данък по чл. 36а, ал. 3, т. 1 от закона се извършва след снабдяване с документите по ал. 2.“

 

 

...23456

Членове

Социални мрежи