web analytics

24.11.2014

Еврокомисията разяснява митническите правила при Брекзит без сделка


Европейската комисия започна интензивна кампания за разясняване на митническите правила и изискванията за косвено данъчно облагане (например ДДС), които ще се прилагат, в случай че на 30 март Обединеното кралство прекрати членството си в ЕС без споразумение, предаде пресслужбата на институцията. Осведомителната кампания е част от подготовката на комисията за Брекзит без сделка и се провежда на фона на призивите на Европейския съвет от декември за активизиране на работата по подготовката за оттегляне на Обединеното кралство от ЕС при всички възможни сценарии. Кампанията ще информира предприятията, които възнамеряват да търгуват с Обединеното кралство и след 30 март, за необходимите стъпки, осигуряващи възможно най-безпроблемен преход към новите условия. Новата кампания има за цел да повиши осведомеността сред бизнес средите в ЕС, и по-конкретно сред малките и средните предприятия. За да се подготвят за Брекзит без сделка и да продължат търговските си отношения с Обединеното кралство, европейските предприятия трябва: - да преценят дали разполагат с необходимия човешки и технически капацитет във връзка с митническите процедури и правила (например преференциалните правила за произход); - да се снабдят с необходимите митнически разрешения и регистрации, които ще улеснят търговската им дейност, в случай че Обединеното кралство остане част от тяхната верига на доставките; - да се свържат със своите национални митнически органи, за да се информират за необходимите допълнителни мерки. От днес предприятията разполагат с материали, включително списък с пет основни изисквания, с които трябва да се съобразят. Материалите са достъпни на всички езици на ЕС. Макар че ратифицирането на споразумението за оттегляне остава цел на еврокомисията, то е съпроводено с известна несигурност, се отбелязва в съобщението. Ако споразумението за оттегляне бъде ратифицирано преди 30 март, правото на ЕС ще престане да се прилага за Великобритания от 1 януари 2021 година. Ако споразумението не бъде ратифицирано преди 30 март, преходен срок няма да има и правото на ЕС ще престане да се прилага за Великобритания от 30 март. Ако Великобритания се оттегли от ЕС без споразумение, за вноса и износа на стоки към и от британския пазар ще се прилагат правилата за т.нар. трети държави, според които съответните стоки ще бъдат подложени на митнически формалности и надзор. Вносът от Великобритания ще бъде облаган с мита, ДДС и акцизи, докато износът към страната ще бъде освободен от ДДС.

...23456
НОМА изразява подкрепа към позицията на БСК
24.11.2014

НОМА изразява подкрепа към позицията на БСК

ПОЗИЦИЯ на БСК
Във връзка с данъчното облагане на лихвите по депозитите

Идеите за промяна в данъчното облагане са пореден пример за непоследователната политика във финансово-икономическата сфера. Политика, която ерозира обществената и бизнес среда и не създава условия за дългосрочно планиране и прогнозиране.

Сред големите добродетели на всяка нация е спестовността. Добродетел, която много трудно се култивира и трябва да се опазва и поощрява, защото тя е в основата на просперитета на обществото. Върху тази добродетел беше нанесен сериозен удар със спекулативното поведение на някои банки. Връх в това разрушително поведение бяха размитите и дълбоко неясни действия на БНБ и политико-финансовия прецедент КТБ.

Върху разклатеното доверие на бизнеса и обществото сега се подготвя нанасянето на допълнителен удар с данъка върху лихвите по депозитите – данък, който политиците обещаха поетапно да премахнат, а през последните дни същите тези политици заговориха за неговото увеличаване.

Недоверието на българина към некоректното поведение на банки и на политици, както и нагнетяваният страх, че влоговете не са гарантирани, са контрапродуктивни за развитието на икономиката. Да не забравяме, че България е част от ЕС и с лекота българският депозант може да насочи спестяванията си към други европейски страни или да вземе по-крайни решения.

Лъжливо е чувството на държавата, че може да увеличи съществено приходите в бюджета от облагането на депозите – решение не само непрофесионално, но и наивно. Значително увеличение на приходите в бюджета може да се очаква чрез създаването на условия за раздвижване на този финансов ресурс за развитието на икономиката. Скок на основните приходи в бюджета може да се постигне само чрез увеличаване на оборотите в икономиката, по пътя на разширеното потребление, по пътя на правната и социалната сигурност, и т.н.

Обществото печели и се обогатява, когато депозитите се преобразуват във финансиране на бизнес начинания, когато предприемчивите хора поемат риска да разкриват и поддържат работни места, да създават добавена стойност. Предприемчивостта е другата важна добродетел, която у нас не само че не се насърчава, а напротив – подтиска се и се ограничава. Икономиката се движи от тези, които имат идеи и, по-важното – имат смелостта да ги реализират. Другите, които нямат идеи или смелост да рискуват, спестяват, но тяхната роля в обществото е не по-малко важна. Защото техните спестявания създават възможност добрите идеи да получават доверие чрез кредитен ресурс. Ето защо, не откриваме никаква логика в опита те да бъдат наказани.

Уважаеми политици, не убивайте добродетелите на нацията!

***

Данъкът беше въведен през 2013 г. по идея на Симеон Дянков. Предишните управляващи намалиха ставката за 2014 г. на 8 на сто, като действащото законодателство предвижда догодина ставката да бъде намалена на 6 на сто, 2016г.  – 4 на сто, а 2017 г. данъкът да отпадне напълно. Сега управляващата коалиция предлага да бъде върната ставката на 10 на сто.

24.11.2014

 

Внедряване в реална експлоатация на нови версии на системите ICS, ECS и NCTS
20.11.2014

Внедряване в реална експлоатация на нови версии на системите ICS, ECS и NCTS

Във връзка с изменение на Регламент (ЕО) № 2454/93 на Комисията от 21.11.2013 г., на 01.12.2014 г. Агенция „Митници“ планира да внедри в реална експлоатация нови версии на системите ICS, ECS и NCTS. С цел избягване на потенциални проблеми, обръщаме внимание:

ICS

При подаване на Обобщена декларация за въвеждане (ОДВ) при попълване на данни в клетка:

Лице, което подава ОДВ (декларатор, (LODGING SUMMARY DECLARATION) PERSON) задължително се попълва САМО EORI номер;

Представител ((REPRESENTATIVE) TRADER) задължително се попълва САМО EORI номер;

Търговец получател (TRADER Consignee) – ако е попълнен EORI номер на Получателя, НЕ се попълват данни за име, населено място, улица, ПК и държава. Ако са попълнени име, населено място, улица, ПК и държава, НЕ се попълва EORI номер;

Лице за уведомяване (NOTIFY Party) – ако е попълнен EORI номер на Лицето за уведомяване, НЕ се попълват данни за име, населено място, улица, ПК и държава. Ако са попълнени данни за име, населено място, улица, ПК и държава, НЕ се попълва EORI номер;

Превозвач (TRADER At Entry (Carrier)) - задължително се попълва САМО EORI номер при морски, въздушен и воден транспорт. В останалите случаи, ако е попълнен EORI номер на Превозвача, НЕ се попълват име, населено място, улица, ПК и държава. Ако са попълнени данни за име, населено място, улица, ПК и държава, НЕ се попълва EORI номер.

 

ECS

При подаване на Обобщена декларация за напускане (ОДН) при попълване на данни в клетка:

Изпращач/Износител - ако е попълнен EORI номер на Изпращача, НЕ се попълват данни за име, населено място, улица, ПК и държава. Ако са попълнени данни за име, населено място, улица, ПК и държава, НЕ се попълва EORI номер;

Получател - ако е попълнен EORI номер на Получателя НЕ се попълват данни за име, населено място, улица, ПК и държава. Ако са попълнени данни за име, населено място, улица, ПК и държава НЕ се попълва EORI номер.

 

NCTS

При подаване на ЕАД Транзит с попълнени клетки за сигурност при попълване на данни в клетка:

Изпращач (сигурност) – ако е попълнен EORI номер на Изпращач (сигурност), НЕ се попълват име, населено място, улица, ПК и държава. Ако са попълнени данни за име, населено място, улица, ПК и държава, НЕ се попълва EORI номер;

Получател (сигурност) – ако е попълнен EORI номер на Получател (сигурност), НЕ се попълват данни за име, населено място, улица, ПК и държава. Ако са попълнени данни за име, населено място, улица, ПК и държава, НЕ се попълва EORI номер;

Превозвач (сигурност) – ако е попълнен EORI номер на Превозвач (сигурност), НЕ се попълват данни за име, населено място, улица, ПК и държава. Ако са попълнени данни за име, населено място, улица, ПК и държава, НЕ се попълва EORI номер.

 

30.10.2014

Днес се проведе втората конференция  организирана от списание Логистика – Supply Chain Management Conference 2014. На събитието взеха участие два от членовете на НОМА – DB SCHENKER и DHL.

 

DSC_0131DSC_0145DSC_0154

Нови членове
23.10.2014

Нови членове

От месец Октомври  2014г., НОМА има двама нови члена, а именно:

гл. ас. д-р Момчил Антов - Катедра “Контрол и анализ на стопанската дейност” към Стопанска академия “Д. А. Ценов”, гр. Свищов и Адвокатско съдружие “Денкова, Горанов и Партньори”

курс „Митническо представителство“
23.10.2014

курс „Митническо представителство“

НОМА и НСБС организират курс „Митническо представителство“ от 19 до 21.11.2014 г. в учебния център на НСБС в София. Бих искал да ви информирам, че на сайта на НСБС www.nsbs.bg в меню „Обучение” може да намерите допълнителна информация за всички курсове към учебния център на НСБС, както и график с приблизителните дати за тяхното провеждане.   

ДОГОВОР за партньорство и сътрудничество
02.09.2014

ДОГОВОР за партньорство и сътрудничество

В края на месец Август 2014, HОМА иСтопанска академия „Димитър Апостолов Ценов”– гр. Свищов, сключиха договор за партньорство и сътрудничество. Целта на договора е, да  бъде подсигурена студентска стипендия към СА „Димитър А. Ценов” – Свищов, за деца от домовете без родителска грижа. Да  организират и провеждат съвместни мероприятия с научен и производствен характер по актуални проблеми и теми, които подпомагат обществото и студентите в тяхната дейност, насърчават конкурентното им  и  устойчиво развитие. Както и да обменят информация и подготвят общи становища по проекти на закони и нормативни актове, имащи отношение към митническото, акцизното и данъчното законодателство и свързани с тяхната компетентност и област на действие.

 

 

 

Курс „Митническо представителство“
20.08.2014

Курс „Митническо представителство“

НСБС и НОМА, организират курс „Митническо представителство“ от 25 до 26.09.2014 г.и курс по автомобилна спедиция за начинаещи от 29.09 до 03.10.2014 г. в учебния център на НСБС в София. На сайта са публикувани покани с информация за курсовете, цените и програмата, както и регистрационни карти за записване. Моля желаещите да се запишат да изпратят попълнена регистрационната карта.

На сайта на НСБС www.nsbs.bg в меню „Обучение”, може да бъде открита допълнителна информация за всички курсове към учебния център на НСБС, както и график с приблизителните дати за тяхното провеждане.   

Reg_karta_Customs_September_2014

Pokana_Customs_September_2014

 

Информационна бележка от Европейската комисия относно съществуващите към този момент рискове, породени от икономическата и финансовата ситуация в Крим/Севастопол
05.08.2014

Информационна бележка от Европейската комисия относно съществуващите към този момент рискове, породени от икономическата и финансовата ситуация в Крим/Севастопол

Информационна бележка до европейските бизнес оператори, действащи и/или инвестиращи в Крим/Севастопол.

Документът е изготвен от Европейската комисия и Европейската служба за външно действие и подлежи на актуализация при промяна на ситуацията.

Целта на документа и да изостри вниманието на гражданите и бизнеса на ЕС относно съществуващите към този момент рискове, породени от икономическата и финансовата ситуация в Крим/Севастопол, вследствие на незаконното анексиране от Русия и поддържаната политика на „непризнаване“ от ЕС.

 

0201

Пълният текст на бележката може да бъде изтеглен от тук: Info belejka_Evropeiski biznes operatori_Krim-Sevastopol

31.07.2014

DSC_0062

Въз основа на Решение на Управителния съвет на НОМА от 19.05.2014 г., днес, се проведе Общото събрание на членовете на НОМА, като бяха взети следните решения:

 - Промяна в седалището и адреса на управление на Сдружението от с. Казичене, ул. „Трети март” № 1 на София 1336, ул. Андрей Германов № 11;

- Приемане на отчета Управителния съвет за дейността на НОМА за 2013 г.;

- Освобождаване от отговорност на Председателя и членовете на Управителния съвет за посочения период;

- Определяне на размера и срока за внасяне на годишния членски внос;

- Приемане на промени в Устава на Сдружението;

- Приемане на Общи условия за митническо представителство.

 

Отворено писмо на работодателските и синдикалните организации относно решението на проблемите в КТБ
23.07.2014

Отворено писмо на работодателските и синдикалните организации относно решението на проблемите в КТБ

ДО

РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ,

ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДО

Г-Н ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ,

МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДО

Г-Н ИВАН ИСКРОВ,

УПРАВИТЕЛ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА

ДО

СТОЯН МАВРОДИЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

ДО

РЪКОВОДСТВАТА НА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ

Относно: Предложение за експертна подкрепа за разрешаване на проблемите в Корпоративна търговска банка и преодоляване на последиците за банковия сектор

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

 

Преди месец компетентните власти дадоха дума, че на 21 юли 2014 г. банковата група на Корпоративна търговска банка ще възобнови операциите си и нейните клиенти, голяма част от които са членове на нашите организации, ще разполагат с парите си. Гаранция за това даде Българската народна банка, подкрепиха я правителството, Комисията за финансов надзор и политическите лидери, свикани от президента на републиката.

Днес ние знаем, че те вкупом ни излъгаха – двете поставени под особен надзор банки от групата на КТБ не отвориха.

Затова сме принудени с болка да констатираме очевидната некомпетентност на компетентните власти. Затова настояваме независимо от квесторите, назначени да упражняват особен надзор върху банковата група Българската народна банка незабавно да учреди надзорен комитет (steering commitee), в който да вземат участие действително компетентни и опитни в санирането на банкови институции професионалисти.

В този комитет трябва да се включат както независими авторитетни банкери, финансисти и юристи, представители на всички заинтересовани в оздравяването на банковата група лица – различните класове вложители, кредитополучатели, облигационери, досегашни акционери и потенциални инвеститори.

Задачата на надзорния комитет е да състави и представи на заинтересованите страни честен и обективен информационен меморандум и да предложи финансово обосновано и цялостно решение за оздравяване и реструктуриране на банковата група, което да отчита и балансира законните интереси на всички засегнати (структуроопределящи фирми, болници, училища, държавни органи, общини, пенсионери и др.). Невъзможността да се ползват средствата ще доведе до фалити, неизплащане на работни заплати и загуба на хиляди работни места. Само фирмите от военно-промишления комплекс ще загубят над 25 000 работни места.

Целта на комитета е на базата на договорно и доброволно споразумение между заинтересованите страни да се постигне възможното максимално бързо възстановяване на дейността на банките и в максимална степен съхраняване на стойността на вложените в банковата група депозити,  вземанията на кредиторите и на правата на акционерите. Това е обичайната и добре позната световна практика. Създаването на Надзорния комитет не освобождава от отговорност компетентните лица и институции.

Ние настояваме още незабавно да започнат преговори за влизането на България в Европейския банков съюз.

Ние настояваме за пазарно решение на финансовите проблеми на банковата група КТБ, което не трябва да бъде за сметка на българския данъкоплатец и държавния бюджет. В същото време предупреждаваме, че няма да приемем банковата група да бъде безнаказано разкъсана и разграбена, а вложените в нея пари на нашите членове и всички останали клиенти да бъдат присвоени, загубени или разхитени.

Българските власти и политици доказаха, че не могат да се справят с финансовия проблем, пред който сме изправени. Време е да дадат възможност на професионалистите, на самите потърпевши и заинтересовани инвеститори да решат проблема по единствения начин, който ни е останал – по метода на неволята.

Настояваме за незабавна среща с Управителния съвет на БНБ във връзка с решаването на проблема.

Писмото е подписано от ръководителите на КНСБ, КТ “Подкрепа”, АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ

http://www.bia-bg.com/news/16481/Отворено_писмо_на_работодателските_и_синдикалните_организации_относно_решението_на_проблемите_в_КТБ/

 

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА НОМА
14.07.2014

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА НОМА

НОМА напомня на своите членове, че въз основа на Решение на Управителния съвет на организацията от 19.05.2014 г. и по инициатива на последното, с настоящата Ви каня да присъствате на заседание на Общото събрание на членовете на НОМА, с БУЛСТАТ 130115696, което ще се проведе на 31.07.2014 г. от 12:00 часа на адрес: София 1336, ул. Андрей Германов № 11, при следния дневен ред:

 

- Промяна в седалището и адреса на управление на Сдружението от с. Казичене, ул. „Трети март” № 1 на София 1336, ул. Андрей Германов № 11;

- Приемане на отчета Управителния съвет за дейността на НОМА за 2013 г.;

- Освобождаване от отговорност на Председателя и членовете на Управителния съвет за посочения период;

- Определяне на размера и срока за внасяне на годишния членски внос;

- Приемане на промени в Устава на Сдружението;

- Приемане на Общи условия за митническо представителство.

- Разни.

 

24.06.2014

Във връзка със стартиралата национална инициатива, за подпомагане на засегнатите сънародници от наводненията във Варна, Добрич и Велико Търново, НОМА дари цялата остатъчна сума, предвидена за дарения, съгласно бюджета за 2014г. на организацията.

Управителния съвет на организацията, изказва благодарност към своят член – DHL БЪЛГАРИЯ, за предоставената безвъзмездна помощ под формата на безплатен транспорт, за доставка до БЧК гр. Варна на събраните дарения.

Зов за помощ
22.06.2014

Зов за помощ

НОМА, изразява своите съболезнования към семействата и близките на загиналите  и пострадалите, в резултат на наводненията във Варна, Добрич и Велико Търново. Организацията отправя апел към свойте членове и симпатизанти, да помогат с храни, дрехи и хигиенни материали на засегнатите от водната стихия. Пострадалите имат нужда от всичко!

В моменти като този, трябва да покажем своята съпричастност към оцелелите и засегнати от бедствието съграждани. Днес, държавата, това сме всички ние – нека да помогнем!

Всички дарения ще се събират на адрес: 1336 София, ул. Андрей Германов 11  до сряда – 25.06.2014г., след което ще бъдат предадени на Българският Червен Кръст.

Меморандум между Агенция „Митници“ и НОМА
14.05.2014

Меморандум между Агенция „Митници“ и НОМА

memorandum 

 

На 13.05.2014г. беше подписан меморандум за разбирателство и сътрудничество между Агенция „Митници” и НОМА в областта на прилагането на митническото и акцизното  законодателство.

XIV общо събрание на Българската Стопанска Камара
28.04.2014

XIV общо събрание на Българската Стопанска Камара

НОМА участва в проведеното XIV общо събрание на Българската Стопанска Камара, в качеството си делегат. На събитието присъстваха Министър председателя на Р. България, министри, депутати, академици, посланици, както и представители на всички браншови организации. Делегатите, приеха отчета на управителния съвет за дейността на Българската Стопанска Камара, за периода -2008-2013г., и приеха основните насоки за дейността на БСК за периода 2014-2018г.

Курс митническо представителство
08.04.2014

Курс митническо представителство

Първият съвместен курс на НСБС и НОМА по митническо представителство завърши успешно!  Поради изключително високият интерес към курса, двете организации  изпращат:

Покана курс митническо представителство-2 

Обучението ще се проведе на 12.06. и 13.06.2014 г. от 9:30 до 16:30 ч. в ЦПО НСБС.

За допълнителна информация и програма на курса:

тел: 971 48 22; 971 50 25 E-mail: office@nsbs.bg; secretariat@nsbs.bg  

 

Oпростени процедури
11.03.2014

Oпростени процедури

НОМА има удоволствието,  да поздрави своят член Gebrüder Weiss, по повод полученото от фирмата разрешение за използване на опростени процедури – оформяне на място, одобрен получател и одобрен изпращач.

СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ ЗА 2013г.
20.02.2014

СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ ЗА 2013г.

ОБОБЩЕНИ СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НОМА – 2013г.

1.    Членове – 15 фирми, в т.ч.: „АЛЕКСАНДЪР ЛОГИСТИКС” ООД, „АЛФАСОФТ“, „ГЕБРЮДЕР ВАЙС” ЕООД, „ГЕРЛАХ КЪСТСЪМС СЪРВИСИЗ“ ЕООД, „DHL ЕКСПРЕС БЪЛГАРИЯ” ЕООД, „ЕКСТРАНС” ООД, „ЕЪР ВОРТЕКС” ООД, „М&М МИЛИЦЕР & МЮНХ БГ” ООД, „М&М ЕР КАРГО СЪРВИСИЗ“ ООД, “МОСТ” АД, „М-СПЕД“ ЕООД, „СКОРПИОН ШИПИНГ” ООД, „СОМАТ” АД, „TNT БЪЛГАРИЯ ЕООД, „ШЕНКЕР” ООД.

 2.    Общо обработени митнически документи за 2013г. -  86 000 митнически декларации и документи, в т.ч.:

2.1. Внос   –    36 688;

2.2. Износ   –  20 064;

2.3. Транзит – 29248;

3.    Общо нает персонал1470 служителя.

4.    Оборот на фирмите членове на НОМА за 2013г.440 160 000 лева.

СТАТИСТИКА – 2013

Учебният център на НСБС и НОМА
14.02.2014

Учебният център на НСБС и НОМА

Oрганизират: 

КУРС „МИТНИЧЕСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО“

Формат на обучение: присъствено

Методът на обучение е интерактивен:

ü  лекции, дискусии, казуси и практически упражнения

ü  допълнителна самоподготовка с електронна платформа МУДЪЛ

 Целева аудитория:

Служители в спедиторски, логистични, транспортни и търговски фирми, занимаващи се с митническо представителство

Целта на обучението е да се добият задълбочени знания за:

Същността и съдържанието на митническото представителство; Правно-нормативна уредба на митническия контрол; Митнически спогодби и конвенции; Технологията на представителството при вътрешно-общностната търговия; Търговските и транспортни документи при митническото представителство; Митнически облекчения и преференции; Информационните технологии в митническото представителство.

Успешно завършилите курса ще имат знания и умения:

-  правата и задължения на митническите представители

-  документално оформяне на внос на стоки

-  документално оформяне на износ на стоки

-  документално оформяне на транзит на стоки

-  технологичните особености на митническото представителство при акцизното облагане

-  процедурите за оформяне на безмитен внос

ПРОГРАМАТА ВКЛЮЧВА:

1.    Същност и организация на митническия контрол

 • Същност и обхват на митническия контрол
 • Функции и задачи на митническия контрол
 • Правно-нормативна уредба на митническия контрол
 • Органи и организация на митническия контрол

2. Международно митническо сътрудничество

 • Митнически спогодби и конвенции

3. Същност и съдържание на митническото представителство

 • Същностна характеристика на митническото представителство
 • Права и задължения на митническите представители

4. Търговски и транспортни документи при митническото представителство

 • Търговски документи
 • Транспортни документи

5. Митнически и други специфични документи при митническото представителство           

 • Митнически документи
 • Други специфични документи

6. Митническо представителство при внос на стоки

 • Документално оформяне на внос на стоки
 • Контролни действия на митническите представители при внос на стоки
 •   Казус

7. Митническо представителство при износ на стоки

 • Документално оформяне на износ на стоки
 • Контролни действия на митническите представители при износ на стоки
 • Казус

8. Митническо представителство при транзит на стоки

 • Документално оформяне на транзит на стоки
 • Контролни действия на митническите представители при транзит на стоки
 • Казус

 

9. Обхват и технология на митническото представителство при акцизното облагане           

 • Обхват на митническото представителство при акцизното облагане
 • Технологични особености на митническото представителство при акцизното облагане

10. Обхват и технология на представителството при вътрешно-общностната търговия

 • Характеристика на системата Интрастат
 • Особености на представителството при вътрешно-общностните доставки на стоки (ВОД)
 • Особености на представителството при вътрешно-общностните придобивания на стоки (ВОП)

11. Митнически облекчения и преференции

 • Опростени митнически процедури
 • Процедури за оформяне на безмитен внос
 • Митнически преференции на база произход на стоките
 •  Казус

 12. Митнически нарушения и административни наказания

 • Контрабанда
 • Митническа измама
 • Отклоняване от режим
 • Нарушаване на други разпоредби от митническото законодателство

13. Информационните технологии в митническото представителство

 Информационно осигуряване на митническото представителство

 • Обмен на информация между митническите представители и трети страни

Обучението ще се проведе на 03.04. и 04.04.2014 г. от 9:30 до 16:30 ч. в ЦПО НСБС. СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ – дo попълване на група от 15 души.

 Такса участие: 300 лв + ДДС за участник (Цената включва: учебни материали, кафе паузи и обяд)

За членове на НСБС и НОМА – 25% отстъпка от цената (225 лв + ДДС за участник ).

 Таксата се превежда по банкова сметка в лева:

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

IBAN–BG41UNCR7630 1051 4916 27

BIC Code UNCRBGSF

За допълнителна информация и програма на курса:

тел: 971 48 22; 971 50 25  E-mail: office@nsbs.bg; secretariat@nsbs.bg

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА ЗА ЗАПИСВАНЕ

Покана курс митнически процедури

Регистрационна карта

...23456

Членове

DHL

 

Cargo-Partner

Социални мрежи